Regulamin

Regulamin Przedszkola Publicznego nr9 „Tęczowa Kraina” w Policach Przedszkole pracuje w dni powszednie w godzinach: 6:00 – 17:00 Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienia związane z odbiorem należy bezwzględnie zgłaszać telefonicznie pod numerem: 91 42 40 746 Rodzice lub prawi opiekunowie zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka … Czytaj dalej Regulamin